Ми - Міжнародна наукова подія

Вибрані статті будуть проіндексовані в Web of Science


Догляд за психічним здоров’ям (MHC) у сучасному світі став глобальною проблемою з низкою негативних наслідків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), психічні та поведінкові розлади є надзвичайно поширеними і зачіпають до 25% всіх людей у різні періоди їхнього життя. ВООЗ зазначає, що в майбутньому, враховуючи старіння населення та загострення соціальних проблем, кількість випадків MHC значно зросте. Одночасно кожна країна світу стикається зі значними перешкодами як у соціально-психологічному, так і в економічному аспектах системи МПЗ. Жодна країна ще не змогла повністю вирішити цю проблему. Це створює нагальну потребу в спільних зусиллях для пошуку вирішення загальних проблем.

Мета конференції
 • привернути увагу світових дослідників до проблем охорони психічного здоров’я в країнах, що розвиваються, і до глобальних проблем психічного здоров’я
 • вивчити перспективи вирішення конкретних питань охорони психічного здоров’я у мультидисциплінарних та мультикультурних аспектах
 • стимулювати об'єднання досліджень для ефективного вирішення глобальних проблем психічного здоров’я
 • забезпечити платформу для обміну ідей, побудови академічної співпраці між дослідниками з різних регіонів світу
Ключові спікери
Bhawna Arora
Ambassador of Universal Peace Federation and Women Economic Forum

Prof. Nabhit Kapur

Професор, Amb Prof Nabhit Kapur is Global Mental Health Advocate; Ambassador state of African diaspora (mandate from African Union); Social impact advisor to Vice President of Liberia; Founder President of PeacfulMind Foundation; acclaimed as World most influential Psychologists (by the FAAVM-Canada); nominated to receive more than 200 recognitions worldwide ; named as the most influential friend of Africa (by “Business in Africa” magazine); recognized by Global chamber of business leaders.

Чабан Олег Созонтович

Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, консультант Медичного управління Державного управління справами Президента України (психіатрія).


Перший віце-президент Асоціацї психотерапевтів та психоаналітиків України, науковий директор Інституту соціальних досліджень та психотерапії (Україна); член Асоціації психотерапевтів України, сертифікований психоаналітик Європейської асоціації психотерапії (European Association for Psychotherapy (EAP), Американської асоціації групової психотерапії (American Group Psychotherapy Association (AGPA), член Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), член Всесвітньої Асоціації групового психоаналізу (International Association of Group Psychotherapy (IAGP)

Теми:

 • Системи MHC в контексті глобальних соціальних викликів
 • Психічне здоров'я та міграція
 • Психічне здоров'я та співтовариство Управління, організація та лікування підтримки психічного здоров'я
 • Специфічні питання MHC: дитяча нервово-психіатрія; підтримка інвалідів та літніх людей;
 • МЗС у сільській місцевості; адиктивна поведінка
 • Між- та трансдисциплінарний підхід до питань глобального психічного здоров'я

Сфери, охоплені: Здоров'я, Медицина, Соціологія, Психологія, Освіта, Економіка, Право, Консультування, Міждисциплінарні дослідження

Тематика:

Міжнародна науково-практична конференція для фахівців у сферах: .

Зміст:

Ми прагнемо зосередити роботу конференції на розбудові та удосконаленні професійних практичних навиків спеціалістів, які дотичні до сфери охорони психічного здоровя:

 • Обмін провідними практиками
 • Семінари, майстер-класи
 • Презентація провідних досліджень
За підтримки
Міжнародний фонд Відродження
Почесні гості

Гуманітарна місія "Проліска"

Peaceful Mind Foundation

Організатори та партнери

Ми приймаємо:

 • case-studies
 • практично-наукові дослідження
 • теоретичні дослідження

Типи присутності:

Очна присутність Віртуальна присутність Заочна присутність

Розповсюдження інформації:

Ми прагнемо сприяти широкому географічному розповcюдженню результатів конференції

Мова публікації українська

 • Наукові Студії з Соціальної та Політичної Психології (індексований у Crossref, ROAD, SciLit) (видавець- Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) www.sssppj.org

Мова публікації – англійська

 • MHGC Proceedings (Publons, Crossref, Google Scholar) with unique DOI for each publication:
 • Volume 2 “Mental Health aspects in Organizational Studies” will comprise selected papers to be published in journals of MBAcademy (UK) (indexed in Web of Science)
 • • ITALY Academic Journal “Mental Health: global challenges” (E-ISSN 2612-2138; DOAJI, Publons, Crossref, Semantic Scholar, CORE, ResearchBib, BASE, Index Copernicus, Cite Factor, SIS, Scilit) Fields covered: Health, Medicine, Social Science, Psychology, Education, Economic, Law, Inter- and Multi-disciplinary studies http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ
 • The MHGC Journal is also available in National Library of Australia
 • • GREAT BRITAIN Academic Journal “Journal of Organisational Studies and Innovation” (Web of Science, Emerging Sources Citation Index) http://www.mbacademy.org.uk/index.php/home-josi

Style Guideline:

Extended Abstract (1000-3000 words) should include the following:

• Title

• Authors full names

• Information about authors: Institute affiliation, e-mail address 

• Main text (Introduction; Purpose; Design/Methodology/Approach; Results; Limitations and strengths of the study; Practical/Social value; Originality/Conclusions)

• Key words

Автори повинні надіслати два файли:

1. Титульну сторінку з авторською інформацією

2. Текст публікації без авторської інформації

Acceptance/Rejection (for publication)

All research papers will be evaluated by international recognized scholars (from Universities of Belgium, Canada, Greece, Netherlands, Portugal) in a double blind reviewing process and research papers will be selected according to the international research standard.

1. Учасники можуть надіслати розширену анотацію

2. Ми надішлемо Вам повідомлення електронною поштою щодо прийняття чи відхилення протягом 1-2 тижня

3. Тільки за умови що Ваша публікація прийнята, Ви сплачуєте оргвнесок (ми надішлемо Вам банківські реквізити)

4. Ми готові розглянути Вашу повну статтю

The conference registration fee includes:

• Участь у заходах конференції

• Можливість презентації-доповіді

• Публікація у MHGC proceedings (Volume 1 or Volume 2)

• Можливість публікації у одному з міжнародних журналів (MHGC Journal or JOSI)

• Програму конференції

• Сертифікат участі


Публікація: 350 ГРН


Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSI-4C4eOodq70Z6aaFxaxyy5rKJmcgRLvme2DzRrzeRZ3g/viewform

Надсилання розширених анотацій (to MHGC Proceedings Volume 2): September 15 2020

Надсилання розширених анотацій: October 20 2020

Надсилання статей: October 30 2020


Просимо надсилати Ваші матеріали на е-адресу: intconfmhgc21c@gmail.com або viktor.vus@mhgc21.org

Svit One - tools for business Made in Svit